Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v sloveniji - od pridelave do trženja

Šifra: 33117-3004/2018/11
Trajanje projekta: 22. 11. 2019 – 21. 11. 2022

Cilji

Cilj projekta je uvedba nove klubske sorte jablane 'Bonita' v tržno pridelavo. Sorta je odporna na jablanov škrlup, zato jo lahko pridelujemo z uporabo bistveno manj FFS, kar omogoča sonaravno pridelavo. V času trajanja projekta bomo uvajali sorto na več nivojih.
Najprej bomo razvili optimalno tehnologijo pridelave, potem bomo preizkusili različne načine skladiščenja ter nazadnje predvideli enotno strategijo trženja v unikatni embalaži. Rezultat projekta bo nova praksa v pridelavi ter izboljšan proizvod višjega cenovnega ranga.
Projektne dejavnosti so razdeljene na tri stebre:
 • Tehnologija pridelave (izbor optimalnih leg za sorto 'Bonita', priprava tal po principih sonaravne pridelave, sistemi sajenja in gojitvene oblike, nega tal, gojitvena rez od prvega do četrtega leta, gnojenje s poudarkom na gnojilih, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, varstvo pred boleznimi in škodljivci, redčenje plodov, oskrba nasada po redčenju).
 • Skladiščenje (določitev optimalnega obiralnega okna, kakovost plodov pred in po skladiščenju, skladiščenje v režimu s kontrolirano atmosfero).
 • Trženje (izbor najprimernejše embalaže za različne načine prodaje, načrt trženja in vstopa na trg, promocija sorte 'Bonita').

Pričakovani ključni rezultati projekta

 • Povezava pridelovalcev klubske sorte kot model uspešne pridelave in trženja proizvoda visoke kakovosti
 • tehnologija trajnostne pridelave sorte 'Bonita' za celotno Slovenijo
 • vzpostavljena blagovna znamka »Bonita Slovenija«, ki natančno opredeljuje kakovost jabolk sorte 'Bonita'
 • vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe sorte 'Bonita'
 • vzpostavljeno zavedanje potrošnika o trajnostnem načinu pridelave in okusu sorte 'Bonita'
 • konstantna promocija v PR člankih in na družbenih omrežjih, ki jo po koncu projekta nadaljujejo pridelovalci klubske sorte
 • podpora pridelovalcem pri pridelavi, skladiščenju in trženju sorte 'Bonita'
 • pisna gradiva, delavnice, predavanja, prikazi
 • demonstracijske kmetije, kjer potencialni sadjarji lahko vidijo tehnologijo pridelave sorte 'Bonita'

Financer

100 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014–2020 (80 % tega Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija)

Program

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Povezave

Partnerji

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
 • KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • DARSAD d.o.o.,
 • Anton KORŠIČ,
 • Vojko ŠUŠTERIČ,
 • Gordana ROŽMAN,
 • Gorazd POTOČNIK,
 • Aleš BRODAR GORIŠEK,
 • Bojan FREŠER. 


s1


Objava: 01.04.2022
© 2017 darsad.net | O piškotkih