Pokličite nas
07 49 66 120
Pišite nam
darko@darsad.net

Projekt EIP Pozeba - Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih


Številka pogodbe: 33117-8/2022/6
Trajanje: 12. 5. 2023 - 11. 5. 2025
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih« se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Cilji projekta

Splošni cilj projekta je izboljšanje ekonomskega položaja in konkurenčnosti sadjarjev vključenih v aktivnosti EIP »Tehnološke rešitve za zaščito visokokakovostnega pridelka pred negativnimi vplivi pozebe v sadovnjakih«, s tem da v pozebnih letih uspešno ohranimo količino in kakovost pridelka. Novi tehnološki ukrepi bodo omogočili trajnostno in zanesljivo pridelavo jabolk v klimatsko neugodnih letih.

Pričakovani rezultati projekta

V projektu bodo aktivnosti razdeljene na tri nivoje. Na nivoju ukrepov za zaščito pred pozebo bodo predstavljeni posredni in neposredni načini ter ukrepi za blaženje posledic. Na nivoju tehnologije pridelave visokakovostnih jabolk bo predstavljena oskrba v rodnosti pri različnih sistemih sajenja, načini rezi, redčenje, kozmetika in barva plodov, diferenciacija rodnih brstov za naslednje leto. Na nivoju trženja bo podana analiza percepcije potrošnikov ter analiza nakupnega vedenja ciljnih kupcev.

Projektni partnerji

Povezave

Evropskakomisija
Program razvoja podeželja 2014–2020
NAZAJ
×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti